Geschiedenis

De geschiedenis van Scouting begint eigenlijk al in 1907, toen Lord Robert Baden Powell voorzichtig in Engeland begon.

In 1910 waaide het Scouting-virus over naar Nederland en hier ontstonden verschillende groepen, met verschillende overkoepelende landelijke organisaties. Al deze verschillende organisaties werden in de jaren ’70 samengevoegd tot één Scouting Nederland.

Inmiddels is Scouting Nederland de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van het land met 90.000 jeugdleden en 30.000 vrijwilligers. Er zijn in Nederland 1300 Scoutinggroepen.

Scouting biedt kinderen en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij centrale thema’s.

De Woudlopers

De Woudlopersgroep bestaat sinds 1945 en waarborgt alle leeftijdsgroepen die scouting kent, van bever tot en met oud-stam. Het speciale van de Woudlopers-groep is dat men vanaf 4,5 jaar oud al actief lid kan zijn én omdat de Woudlopersgroep openstaat voor zowel jongens als meisjes.

Leiding, groepsraad en bestuur

Elke speltak heeft zijn eigen leiding. Samen hebben zij eens in de 3 maanden een leidingoverleg. Daarnaast bestaat er een groepsraad, waar leiding, bestuur én oudervertegenwoordigers van de speltakken in deelnemen. De groepsraad bespreekt alle speltechnische en organisatorische zaken.

Naast de groepsraad is er een stichtingsbestuur dat zorg draagt voor alle financiële en materiële zaken, en voor het beheer en onderhoud van het gebouw.

De leiding wordt door Scouting Nederland ondersteund met spelmateriaal en cursussen. Leid(st)ers moeten cursussen en vervolgtrainingen volgen om hun (Scouting-)leiding erkenning te behalen en geldig te houden. Dit doen ze in overleg met de praktijkbegeleiders van de groep welke de leiding ondersteunen in hun groei en ontwikkeling.

Ook kent de Woudlopersgroep een uniek opleidingssysteem voor jonge leiding, het PIO (Persoon In Opleiding) traject. Hierin worden jonge potentiële leiding begeleid in het worden van leiding. Dit houdt in de dat PIO’s onder andere stage lopen bij de verschillende speltakken en onder begeleiding een gehele opkomst moeten voorbereiden. Dit systeem heeft de afgelopen jaren vele leiding opgeleverd.

Financiën

De Woudlopersgroep heeft een stichting die zorg draagt voor het financieel gezond blijven van de groep. Naast de contributie vormen de verhuurinkomsten en een geringe subsidie van de gemeente de inkomstenbronnen van de stichting. Het geld wordt jaarlijks zo goed mogelijk besteed. Het houten gebouw vormt hiervan een grote post, omdat het al enige jaren oud is. Daarnaast zijn er natuurlijk de activiteiten, verzekeringen, de nutsbedrijven, de materialen en de contributies aan Scouting Nederland die veel geld kosten. Leden van de Woudlopersgroep zijn automatisch lid van Scouting Nederland en ontvangen een verenigingsblad. Tevens verzorgt Scouting Nederland voor onze groep een speciale WA-verzekering.

Het gebouw

Het gebouw De Vlam is eigendom van de stichting “De Woudlopersgroep”. Alle speltakken hebben hierin hun eigen lokaal. Ook zijn er een keuken, W.C.’s en douches en voldoende ruimte voor het opslaan van alle groepsmaterialen, zoals tenten, touwen en spelmaterialen.

Vanaf januari 2010 verhuren wij ons gebouw door de week voor naschoolse opvang. Helaas verhuren wij dan ook niet meer aan andere scoutinggroepen.

De groep is te bereiken via info@woudlopers.nl.

Speltakken

Je kunt ook contact opnemen met de teamleiders van de speltakken:

Administratie